Kinderparticipatie: junior bestuurders praten mee over beleid en toekomst PIT

Als kinderen plezier hebben in wat ze doen, ontwikkelen ze zich makkelijker, sneller en beter

PIT kinderopvang & onderwijs heeft in het kader van kinderparticipatie een primeur met twee junior bestuurders. Het zijn Ferran Frerichs (11) uit groep 8 van kindcentrum Impuls in Zwijndrecht voor dit onderwijsjaar en Eva Clements (10) uit groep 7 van kindcentrum De Schalm in Alblasserdam die hem na de zomervakantie opvolgt.

Vanuit het ontwikkelrecht van kinderen heeft PIT negen strategische doelen vastgesteld waarbij de vraag ‘Wat hebben de kinderen eraan?’ centraal staat. PIT wil deze doelen voor 2029 hebben bereikt, in samenspraak met de ouders, externe deskundigen en beleidsmakers, maar bovenal samen met de kinderen. Zij zijn leidend en hun inbreng is onmisbaar. Bij PIT gaat kinderparticipatie niet alleen over het eigen ontwikkelproces van ieder kind, maar ook over het reilen en zeilen en de toekomst van de organisatie. Daarover denken en praten de junior PIT-raadleden mee. Zij geven aan wat zij belangrijk vinden, overleggen, luisteren naar elkaar, vormen hun mening en komen samen tot een standpunt en advies aan de bestuurder van PIT. Ieder kindcentrum vaardigt twee leden uit groep 7 en 8 af naar de junior PIT-raad. Zij kiezen uit hun midden de junior PIT-bestuurder. Deze vertegenwoordigt de junior PIT-raad in gesprekken met de bestuurder van PIT en is daarmee de woordvoerder namens alle kinderen van de PIT-kindcentra, van baby tot puber. Naast de junior PIT-raad overlegt de bestuurder ook met de PIT-raad. Dit is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 16 PIT-kindcentra waarin pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders zitten.

Talenten en dromen

Eva vindt het belangrijk dat iedereen binnen PIT zich fijn en veilig voelt en er met iedereen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden. “Zoveel mensen, zoveel wensen. Je moet daarnaar luisteren, met elkaar over praten, samen zoeken naar een compromis en daarmee aan de slag gaan. Zo werkt het thuis, in de groep en op de kindcentra.” Ferran is dat met haar eens. “Onze taak is van alle meningen een geheel maken waarin iedereen zijn of haar idee zo goed mogelijk terugziet. Natuurlijk kan niet alles nu en zoals jij dat wil, maar als je weet wat je met elkaar wil bereiken, dan komen we er samen wel uit. We moeten iedere stem horen en daaraan bij besluiten recht doen. Zo voelen we ons allemaal prettig en is een kindcentrum een fijne plek waar we ons allemaal goed ontwikkelen om onze talenten en dromen achterna te gaan.”

Gelukkig

“Net als volwassenen willen kinderen een gevoel van autonomie, competentie en verantwoordelijkheid hebben. Het voelt goed ergens aan bij te dragen en te doen wat bij je past en je gelukkig maakt,” aldus waarnemend bestuurder Patricia Visser van PIT. “Welke uitdaging er ook op je pad komt, als je die met plezier kunt aangaan, is je dag een stuk leuker. Daarom vragen we vooral aan de junior PIT-raadleden wat hun en andere kinderen plezier geeft en wat juist niet, wat moet blijven en wat anders moet. Wij luisteren goed naar hen, want als kinderen plezier hebben in wat ze doen, ontwikkelen ze zich makkelijker, sneller en beter. Het mooiste is als ze zo lekker bezig zijn dat ze niet doorhebben dat ze leren, dat ze de wereld en zichzelf aan het ontdekken zijn en als vanzelf groeien en bloeien.”

 

Op de foto’s: Ferran Frerichs, Eva Clements en Patricia Visser willen dat iedereen zich fijn en veilig voelt en met plezier aan de slag is bij PIT, want dan ontwikkel je je makkelijker, sneller en beter.

 

Bestuurders PIT kinderopvang & onderwijs Bestuurders PIT kinderopvang & onderwijs
Bestuurders PIT Bestuurders PIT